Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-12-01 19:41:39

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.12.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 2.8 PO WER pn. „Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”.

Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Szkolenie składa się z czterech modułów: Rozwój osobisty terapeuty TSR ? praca na zasobach, Specyfika pracy z różnymi grupami klientów, Warsztat pracy terapeuty TSR i Superwizja grupowa. Szkolenie ma potrwać 128 godzin dydaktycznych ( każdy moduł obejmuje 4 dni szkoleniowe następujące po sobie, czyli łącznie 16 dni szkoleniowych: 4+4+4+4). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy uczestników z zakresu prowadzenia spotkań z klientem w nurcie TSR.

Termin realizacji szkolenia: Moduł I 30 sierpnia ? 02 września 2022 roku, Moduł II 20-23 września 2022 roku, Moduł III 10-13 października 2022 roku, Moduł IV 24-27 października 2022 roku

 


Data archiwizacji: 2022-11-18 15:18:56

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [72 kB]
2022-08-19 10:58:57
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszeni_o_zamowieniu_.pdf pobierz [133 kB]
2022-07-27 16:43:58
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ_ROPS.DO.3321.12.2022pdf.pdf pobierz [2434 kB]
2022-07-27 16:44:35
zobacz szczegóły protokół z otwarcia ofert protokół_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz [55 kB]
2022-08-09 14:37:47
zobacz szczegóły informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia.doc pobierz [476 kB]
2022-07-28 14:47:59
zobacz szczegóły Identyfiaktor postępowania na miniPortalu Adres_strony_miniPortal.docx pobierz [10 kB]
2022-07-27 16:45:30
zobacz szczegóły załączniki w formie edytowalnej 3 zalaczniki_w_formie_edytowlanej_TSR.docx pobierz [127 kB]
2022-07-27 16:45:00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl