Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-12-01 20:52:30

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.10.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Wybór osób realizujących usługę coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi Coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa śląskiego. Przewiduje się możliwość realizacji coachingu w formie indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb, w tym coachingu zespołów jako wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, w tym wprowadzanych zmian. Zaplanowano 648 godzin (zegarowych) coachingu, przy czym założono, że na jednego uczestnika przypadać będzie maksymalnie 12 godzin (zegarowych) coachingu. Częstotliwość spotkań ustalana będzie indywidualnie pomiędzy uczestnikiem/instytucją w której będzie prowadzone wsparcie, a coachem. Spotkania organizowane będą co do zasady w dni robocze, w godzinach pracy instytucji (pomiędzy 8:00, a 19:00). W sytuacjach wyjątkowych coaching może odbywać się również w soboty.


Data archiwizacji: 2022-10-20 14:26:45

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wybór_najkorzytsniejszej_oferty.pdf pobierz [65 kB]
2022-07-20 16:08:36
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [121 kB]
2022-06-10 17:22:47
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROPS.DO.3321.10.2022. SWZ.pdf pobierz [907 kB]
2022-06-10 17:23:01
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O COFNIĘCIU DECYZJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O COFNIĘCIU DECYZJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pobierz [298 kB]
2022-06-30 13:21:56
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [124 kB]
2022-06-21 12:26:51
zobacz szczegóły Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pobierz [33 kB]
2022-06-17 12:23:42
zobacz szczegóły Identyfikator postępowania na miniPortalu Identyfikator postępowania miniPortal.docx pobierz [11 kB]
2022-06-10 17:23:46
zobacz szczegóły załączniki w formie edytowalnej zalaczniki w formie edytowalnej.docx pobierz [73 kB]
2022-06-10 17:23:22

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl