Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2020-10-21 18:24:38

Usługi Społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.72.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.PSO.3321.US.72.2020 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, 2+1). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 30 osób. Szkolenia mają zostać zrealizowane w następujących terminach: grupa 1 ? 06-07 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 14 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych), grupa 2 ? 08-09 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 15 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych). Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wypracowanie skutecznych metod pracy przez kadry realizujące, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia winien jest zapewnić salę szkoleniową na każdy dzień szkoleniowy dla każdej z grup. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Nie dotyczy

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6 Udzielenie zamówienia US.72.2020.pdf pobierz [40 kB]
2020-10-06 14:56:09
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5 Najkorzystniejsza US.72.2020.pdf pobierz [60 kB]
2020-09-30 12:36:03
zobacz szczegóły Zapytanie ofertowe US.72.2020_zo.pdf pobierz [691 kB]
2020-09-18 16:08:02
zobacz szczegóły Załączniki w formie edytowalnej US.72.2020_zalaczniki.doc pobierz [200 kB]
2020-09-18 16:08:17

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl