Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2020-10-21 19:02:35

Usługi Społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.71.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.PSO.3321.US.71.2020 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część I - Rodzina uwikłana w przemoc ? rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Rodzina uwikłana w przemoc ? rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Część II - Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - interwencja i pomoc Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - interwencja i pomoc. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Część III - Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie ? diagnoza, interwencja i pomoc Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie ? diagnoza, interwencja i pomoc. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Część IV - Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego


Nie dotyczy

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5 Najkorzystniejsza US.71.2020.pdf pobierz [174 kB]
2020-09-30 12:35:02
zobacz szczegóły Zapytanie ofertowe US.71.2020_zo.pdf pobierz [933 kB]
2020-09-18 15:56:12
zobacz szczegóły Załączniki w formie edytowalnej US.71.2020_zalaczniki.doc pobierz [353 kB]
2020-09-18 15:56:28

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl