Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-05-18 08:29:02

Ogłoszenia o wynikach

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Kompleksowa organizacja Targów Senioralnych Silver Silesia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI ART. 359 PKT 2 - TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.6.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.6.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.5.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.5.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór wykonawców do przeprowadzenia Forów Międzysektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Tryb podstawowy bez negocjacji
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.3.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.3.2022 - Usługa szkoleniowa dla pracowników centrum usług społecznych w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin i osób

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.Up.40.2022 - Usługa wykonania filmów edukacyRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl