Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2020-09-30 01:33:59

Ogłoszenia o wynikach

Usługi Społeczne
Procedura otwarta
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca ? koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Usługi Społeczne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.59.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.59.2020 - Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19

Procedura otwarta
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS poszukuje podmiotu prowadzącego MIEJSCA CZASOWEGO POBYTU Działanie w zakresie przeciwdziałania COVID 19

Procedura otwarta
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzinRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl