Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-02-09 06:59:16

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.28.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Szkolenie FAS/FASD- metody pracy wspierające rozwój dziecka

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.24.2.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Organizacja szkoleń dla rodziców zastępczych i realizatorów usług pieczy zastępczej, w szczególności RPOT i IOP w 2023 roku

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.24.1.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Szkolenie FAS/FASD- metody pracy wspierające rozwój dziecka

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.22.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Superwizja pracowników Regionalnych Placówek Opiekuńczo- Terapeutycznych i Interwencyjnego Ośrodka PreadopcyjnegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl