Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-10-07 20:58:50

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.15.1.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.15.1.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.18.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.18.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI ART. 359 PKT 2 - TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.9.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.9.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa mebli na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.12.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór wykonawców do przeprowadzenia Forów Międzysektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.10.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór osób realizujących usługę coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl