Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-05-29 04:08:00

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.10.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.10.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz FAS/FASD dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.3.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Specjalistyczne Konsultacje medyczne dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.1.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.1.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.2.2023
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ROPS.DO.3321.Up.2.2023 - Przeprowadzenie doradztwa prawnego dla rodzin zastępczych i pracowników systemu pieczy zastępczej realizowanych w ramach projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.4.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.4.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.5.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.6.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.7.2023
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zmiana sposobu funkcjonowania RPOT-ów w Bytomiu i utworzenie siedziby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej ? etap IRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl