Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-10-01 07:26:01

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: Znak sprawy: ROPS.DO.3321.18.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Znak sprawy: ROPS.DO.3321.18.2023 - Świadczenie usługi organizacji turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i rodzinach zastępczych z terenu województwa śląskiegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl