Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-10-01 07:33:13

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.22.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.22.2023 - Kompleksowa organizacja i obsługa wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Kooperacje 3D ? model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.20.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.20.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.19.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.19.2023 - Kompleksowa organizacja i obsługa Targów Senioralnych Silver Silesia 2023

Podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.16.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.16.2023 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.17.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.12.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.12.2023 - Sukcesywne świadczenie usługi opieki nad dziećmi w trakcie zajęć dla rodziców zastępczych

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.15.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.15.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych diagnoz FAS/FASD dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.11.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.11.2023 - Sukcesywne usługi przeprowadzania diagnoz pedagogicznych w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.13.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.13.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl