Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-01-23 10:15:06

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Świadczenie usług cateringowych dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.9.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.9.2021-Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.10.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.10.2021-Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas Śląskiego Forum Pomocy Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa minibusa dostosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Bytomiu

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Procedura otwarta
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl