Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-12-05 05:40:30

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa mebli na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.17.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.17.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną, dotyczącego realizacji zadania pn. "Zmiana sposobu funkcjonowania RPOT-ów w Bytomiu i utworzenie siedziby RCWPZ- etap I

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.11.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.11.2022 -Świadczenie usług hotealrsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór osób realizujących usługę doradztwa/animacji w zakresie zawiązywania, rozwoju i podtrzymywania współpracy międzyinstytucjonalnej jst z terenu województwa śląskiego

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa mebli na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.4.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.4.2022-Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa wykonania filmów edukacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskimRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl