Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-06-08 20:44:15

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.13.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.13.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.7.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.Up.7.2023 - Realizacja grup wsparcia dla rodziców zastępczych organizowanych w ramach projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.9.2023
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na temat systemu wspierania ekonomii społecznej w województwie śląskim

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.8.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.8.2023 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D ? model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.9.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.DO.3321.9.2023 - Usługa Szkoleniowa dla pracowników centrum usług społecznych w ramach projketu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin i osób

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.6.2023
Rodzaj zamówienia: Dostawy
ROPS.DO.3321.Up.6.2023 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2023 roku

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.8.2023
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ROPS.DO.3321.Up.8.2023 - Wybór eksperta do przeprowadzenia spotkania kompetencyjnego realizowanego w ramach projektu pn. KOOPERACJE 3D ? model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.5.2023
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ROPS.DO.3321.Up.5.2023 - Wybór osób do przeprowadzenia Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.4.2023
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie uslug tłumaczeń pisemnych z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński

Zapytanie ofertowe
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.Up.3.2023
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wybór osób usługi poradnictwa prawnego w ramach projektu "Razem nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl