Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-01-29 10:51:15

Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1815/67/V/2015 z dnia 22.09.2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku ? wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2015-09-23 15:14:04
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację: Kierownik Patrycjusz Kornas
Odpowiedzialny merytorycznie:


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl