Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-12-10 12:16:15

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku - profilaktyka.

Data dokumentu: 2022-09-15

Uchwałą nr 1649/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku ? profilaktyka. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 29.09.2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

 

  1. Ogłoszenie konkursu - załącznik do Uchwały nr 1649/362/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z 14.09.2022 roku
  2. Wzór formularza oferty
  3. Wzór Karty oceny formalnej oferty
  4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty
  5. Wzór umowy
  6. Wzory sprawozdania z realizacji zadania
  7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto
  8. Wzór opisu dokumentów księgowych

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 2022.09.15-prof-ngo.zip [516 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Główny Specjalista Sławomir Zatorski 2022-09-15 13:15:41
Ostatnia aktualizacja: Główny Specjalista Sławomir Zatorski 2022-09-15 13:20:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl