Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-12-01 20:00:42

Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku

Data dokumentu: 2022-09-06

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku (Uchwała Nr VI/46/4/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku).

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 113, tel.: 32/ 730 68 91).

Do pobrania:

  • Wykaz dofinansowanych projektów
  • Wzór harmonogramu i kosztorysu
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  • Wzór opisu faktur/rachunków


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 2022.09.06-info.zip [584 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Główny Specjalista Sławomir Zatorski 2022-09-06 17:48:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl