Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-06-07 04:06:01

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku ? edukacja publiczna

Data dokumentu: 2022-08-04

Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku ? edukacja publiczna.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie konkursu - załącznik do Uchwały nr 1378/354/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z 03.08.2022 r.
  2. Wzór formularza oferty.
  3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
  4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
  5. Wzór umowy. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
  6. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
  7. Wzór opisu dokumentów księgowych. l


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 2022.08.04-dokumenty.zip [452 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Główny Specjalista Sławomir Zatorski 2022-08-04 19:42:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl