Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 07:59:57

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku ? II termin naboru

Data dokumentu: 2020-09-11

Uchwałą nr 2028/165/VI/2020 z dnia 9 września 2020 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku ? II termin naboru. Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 14 dni od otrzymania powiadomienia (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod nr 32 730 68 93 i 32 730 68 91. Pliki do pobrania w załączeniu: ? Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego. ? Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych. ? Wzór harmonogramu i kosztorysu. ? Formularz informacyjny. ? Wzór sprawozdania z realizacji projektu. ? Wzór opisu faktur/rachunków.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 2020.09.14-pu-zalaczniki.zip [64 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-09-14 13:24:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl