Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-07 04:34:35

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku

Data dokumentu: 2020-04-01

Uchwałą nr 741/114/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją można składać w dwóch terminach:

- pierwszy termin do dnia 15.06.2020 roku,

- drugi termin do dnia 14.08.2020 roku

w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 (lub 205) lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 692 005 708.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 2020.04.01-zal-pu.zip [1051 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-04-01 13:33:22
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01 13:34:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl