Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2024-02-28 01:35:08

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku - 2 edycja

Data dokumentu: 2019-08-16

Uchwałą nr 1863/61/VI/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku ? 2 edycja. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie dwóch zadań konkursowych, w tym: 1. Upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych. 2. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93. Do pobrania: Uchwała nr 1863/61/VI/2019 z 14 sierpnia 2019 roku Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki Wzór formularza oferty Wzór oświadczeń osoby reprezentującej podmiot Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT Regulamin komisji konkursowej Wzór umowy Wzór sprawozdania z realizacji projektu Ogłoszenie naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 20190816_JG.zip [1692 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2019-08-16 14:11:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Dokument podpisano: 2019-08-16
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl