Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-10-04 15:39:51

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku

Nr.: 1/2019
Data dokumentu: 2019-03-01

Uchwałą nr 384/23/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania:

1) Ogłoszenie konkursu

2) Wzór formularza oferty

3) Wzór oświadczeń osoby reprezentującej podmiot

4) Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

5) Regulamin komisji konkursowej

6) Wzór umowy

7) Wzór sprawozdania z realizacji zadania

8) Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do utrzymania działalności tworzonej placówki


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 20190301_AM.zip [957 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2019-03-01 14:20:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Dokument podpisano: 2019-03-01
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl