Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-07 03:48:56

Otwarty nabór Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Nr.: 1
Data dokumentu: 2018-07-10

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza otwarty nabór Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych - spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm./ zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs. Pełna treść ogłoszenia i formularz oferty współpracy do pobrania poniżej.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania nabor.zip [1525 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2018-07-10 14:34:28
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Reclik 2018-07-10 14:38:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Piątkowska-Lipka
Dokument podpisano: 2018-07-10
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl