Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-04 02:06:59

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

Data dokumentu: 2018-05-09

Uchwałą nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 23 maja 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów realizowanych przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł (zadania nr 1 i 2) oraz powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu, (zadanie nr 3) Do pobrania: 1. Ogłoszenie konkursu 2. Wzór formularza oferty 3. Wzór oświadczeń osoby reprezentującej podmiot 4. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT 5. Regulamin komisji konkursowej 6. Wzór umowy 7. Wzór sprawozdania z realizacji zadania 8. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu do utrzymania działalności tworzonej placówki


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania AM_20180509.zip [960 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2018-05-09 14:13:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Dokument podpisano: 2018-05-09
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl