Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-04 02:40:19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o realizacji projektu partnerskiego pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Nr.: 1
Data dokumentu: 2018-04-09

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o realizacji projektu partnerskiego pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego realizacja rozpoczęła się od 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Do realizacji projektu przystąpiono w celu zwiększenia profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez udział przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w specjalistycznych szkoleniach i superwizji. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu makroregionu południowego, obejmującego województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie i opolskie, przy czym funkcję partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2018-04-09 07:43:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Karolina Jaworska-Supernak
Dokument podpisano: 2018-04-09
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl