Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-04 01:56:00

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Nr.: 1
Data dokumentu: 2018-04-04

Uchwałą nr 774/251/V/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93. Do pobrania: 1) Ogłoszenie konkursu 2) Wzór formularza oferty 3) Wzór oświadczeń osoby reprezentującej podmiot 4) Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT 5) Regulamin komisji konkursowej 6) Wzór umowy 7) Wzór sprawozdania z realizacji zadania


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Problemy alkoholowe w 2018 roku.zip [943 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2018-04-04 16:17:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Markiewicz
Dokument podpisano: 2018-04-04
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl