Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-04 02:56:31

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Data dokumentu: 2017-06-21

Uchwałą nr 226/199/V/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku. W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. Organizacja regionalnego seminarium (lub konferencji) na temat skutecznych odziaływań w profilaktyce uzależnień;
 2. Organizacja konferencji promującej dobre praktyki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;
 3. Wsparcie organizacji regionalnego przedsięwzięcia na rzecz integracji środowisk abstynenckich;
 4. Wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich;
 5. Kampania informacyjno-edukacyjna na temat działania alkoholu na organizm człowieka oraz szkód wynikających ze spożywania napojów alkoholowych;
 6. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych;
 7. Oddziaływania profilaktyczne w zakresie szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży skierowanych do uczniów szkół średnich;
 8. Organizacja konferencji/seminarium dla środowisk medycznych na temat szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży;
 9. Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w tym przemocy w rodzinie;
 10. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym;
 11. Wspieranie działań o dowiedzionej skuteczności na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym przemocy;
 12. Wspieranie przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

 

Do udziału w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916)


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 20170621_OPA.zip [839 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2017-06-21 10:35:40
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Reclik 2017-06-21 10:59:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Dokument podpisano: 2017-06-21
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl