Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 15:37:58

Ogłoszono konkurs dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data dokumentu: 2012-03-15


Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 594/132/IV/2012 z dnia 8 marca 2012 roku ogłosił konkurs dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem konkursu jest wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- utworzenie i wzmocnienie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego,
- wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

Do konkursów mogą przystąpić:

- gminy, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych,
- powiaty ziemskie województwa śląskiego.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 111 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Załączniki:

 • Ogłoszenie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  plik do pobrania pobierz plik
 • Wzór formularza wniosku na realizację zadania przez gminę województwa śląskiego pn. Wsparcie działalności świetlic lub klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego
  plik do pobrania pobierz plik
 • Wzór formularza wniosku na realizację zadania przez gminę województwa śląskiego pn. Tworzenie świetlic lub klubów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego
  plik do pobrania pobierz plik
 • Wzór formularza wniosku na realizację zadania przez powiat ziemski województwa śląskiego pn. Wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy
  plik do pobrania pobierz plik
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2012-03-15 13:50:10
Odpowiedzialny merytorycznie:
Dokument podpisano: 2012-03-15
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl