Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 01:13:32

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Data dokumentu: 2022-02-24

 

W Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

rejestr pracowników
ewidencja czasu pracy
rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu
ewidencja zwolnień lekarskich
rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego
rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych

rejestr zarządzeń dyrektora
rejestr uchwał rady pedagogicznej
rejestr delegacji służbowych
rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
rejestr faktur
instrukcja kancelaryjna
rejestr skarg i wniosków
rejestr upoważnień
rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
ewidencja wyjść w godzinach służbowych
księga druków ścisłego zarachowania
księga protokołów rady pedagogicznej
książka obiektu budowlanego
rejestr umów cywilnoprawnych
księga kontroli
księgi inwentarzowe środków trwałych
ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
rejestr zamówień publicznych
Ewidencja zbiorów bibliotecznych
rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postepowań o nadanie stopnia awansu zawodowego

Składnica akt:
Zasób składnicy akt stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością placówki:

 

- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- protokoły z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych,
- zarządzenia Dyrektora Szkoły,
- projekty organizacyjne,
- akta osobowe pracowników,
- listy płac,
- kartoteki wynagrodzeń,
- plany budżetowe,
- bilanse,
- dowody bankowe,
- dowody kasowe,
- dokumentacja finansowa i księgowa,
- dokumentacja techniczna,
- dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.


W składnicy akt Planetarium Śląskiego znajduje się dokumentacja kadrowa pracowników .

Dokumentacja jest przechowywana i archiwizowana stosownie do ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14-07-1983 r. (Dz. U. poz. 173  z późn. zmianami). Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych   (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-02-24 13:16:16
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-24 13:19:50
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor
Dokument podpisano: 2022-02-24
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-00-55
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl