Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2024-02-25 20:47:11

Kontrole 2015 r.

 

Nr 148/1203/NS-HP/2015
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19.05.2015 r.
Termin zakończenia kontroli: 19.05.2015 r.
Zakres kontroli: bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z kontroli z dnia 19 05.2015 r.
Brak zaleceń pokontrolnych

Nr MZ.5580.46.2015 AS
Podmiot kontrolujący: Komenda Miejska Straży Pożarnej w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Termin rozpoczęcia kontroli: 22.07.2015 r oraz 18.08.2015 r.
Termin zakończenia kontroli: 19.08.2015 r.
Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z kontroli z dnia 19.08.2015 r.
Wydano zalecenia pokontrolne:
1. Wydzielić ewakuacyjną klatkę schodową w budynku ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
2. Usunąć lub doprowadzić do stanu trudno zapalności palny element wystroju wnętrz w postaci ekranu zamontowanego pod sufitem sali projekcyjnej.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-03-26 11:53:18
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-26 11:55:09
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor
Dokument podpisano: 2015-05-20
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-00-55
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl