Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2023-02-02 12:32:18

Kontrole 2017 r.

Data dokumentu: 2017-07-27

 

 

Nr KA.ZK.1711.23.2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Wydział Kontroli
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16 sierpnia 2017 r.
Termin zakończenia kontroli: 07 września 2017 r.
Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół pokontrolny z dnia 12 września 2017 r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

 

 

 

Nr PINB.7140-40/17
Podmiot kontrolujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26 lipca 2017 r.
Termin zakończenia kontroli: 26 lipca 2017 r.
Zakres kontroli: Stan techniczny budynku Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół pokontrolny z dnia 26 lipca 2017 r.
Brak zaleceń pokontrolnych

 

 

 

Nr BK-WKI.013.8.2017.AN
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa - Departament Podręczników, Programów i Innowacji
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10 kwietnia 2017 r.
Termin zakończenia kontroli: 11 kwietnia 2017 r.
Zakres kontroli: Prawidłowość wykonania zadania publicznego w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad
i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.
Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 czerwca 2017 r.
Brak zaleceń pokontrolnych

 

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2017-06-22 13:06:01
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-05 11:24:16
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2017-07-27
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-00-55
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl