Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 14:50:08

Kontrole 2016 r.

 

Nr IR-PF.1711.00003.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji-Urząd Marszałkowski w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14 października 2016 r.
Termin zakończenia kontroli: 14października 2016 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja w latach 2014-2015 zadania pn: „przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie.
Wynik zakończonej kontroli: protokół z kontroli z dnia 4 listopada 2016 r.
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Nr 062016040156
Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Termin rozpoczęcia kontroli: 28 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia kontroli: 25 maja 2016 r.
Zakresy kontroli: 
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celó ubezpieczeń społecznych.
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z kontroli z dnia 25 maja 2016 r.
Wydano zalecenia pokontrolne

 

 

Nr EN-SE.1711.1.00006.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)- Urząd Marszałkowski w Katowicach
Podmiot kontrolowany; Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Termin rozpoczęcia kontroli: 08 czerwca 2016 r.
Termin zakończenia kontroli: 08 czerwca 2016 r.
Zakresy kontroli:
1. Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki. Instrukcja kancelaryjna. stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt.
2. Realizowanie zapisu art. 39 ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm), w zakresie przyznawania nauczycielom nagród dyrektora w latach 2013 -2015
Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z kontroli z dnia 14 czerwca 2016 r.
Wydano zalecenia pokontrolne

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2016-08-29 11:37:48
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-23 09:31:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2016-08-29
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-00-55
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl