Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-02-28 04:47:21

Przetarg nieograniczony

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/17
Rodzaj zamówienia: Usługi

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu oraz członków ich rodzin

Data archiwizacji: 2017-08-28 16:06:39
OPERA ŚLĄSKA

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pobierz [167 kB]
2017-05-30 15:12:18
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ocena ofert życie OPERA ŚLĄSKA 26.04.2017.xlsx pobierz [20 kB]
2017-04-28 14:44:07
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - projekt.doc pobierz [19 kB]
2017-04-28 14:42:12
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja.pdf pobierz [369 kB]
2017-04-26 11:12:34
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [602 kB]
2017-04-14 12:46:28
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  ubezpieczenia2.doc pobierz [132 kB]
2017-04-14 12:48:49
zobacz szczegóły Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZOświadczenie grupa kapitałowa.doc pobierz [18 kB]
2017-04-14 12:56:04
zobacz szczegóły Oświaczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 5A do SIWZOświadczenie.doc pobierz [27 kB]
2017-04-14 12:55:06
zobacz szczegóły Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie.doc pobierz [23 kB]
2017-04-14 12:54:06
zobacz szczegóły Struktura pracowników Załącznik nr 4 do SIWZ Wykazpracownik?w.xls pobierz [29 kB]
2017-04-14 12:53:16
zobacz szczegóły Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc pobierz [73 kB]
2017-04-14 12:52:45
zobacz szczegóły Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy (1).odt pobierz [32 kB]
2017-04-14 12:51:30
zobacz szczegóły Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotuzam?wienia.doc pobierz [248 kB]
2017-04-14 12:50:23
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia wyjasnienia SIWZ.pdf pobierz [503 kB]
2017-04-21 15:29:26

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl