Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-02-28 03:37:11

Przetarg nieograniczony

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: Gk-3811-01/15
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa Paliwa do Opery Śląskiej w Bytomiu

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla pojazdów Opery Śląskiej w Bytomiu według bieżących potrzeb Zamawiającego.

2.Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego na terenie całego kraju dla pojazdów służbowych eksploatowanych w Operze Śląskiej.

3.Zamówienie obejmuje zakup paliwa ? oleju napędowego w ilości ok. 40.000 litrów, (przewidywana, orientacyjna ilość) ramach kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości paliwa wskazanej w pkt. 3.3, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość sprzedanego paliwa, które zostanie zatankowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to ustalone zostanie na kwotę stanowiącą iloczyn ilości litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania wraz z oferowanym upustem (Wartość upustu może wynosić zero).

 

5.Rozliczenie za zatankowane paliwo odbywać się będzie przy użyciu kart paliwowych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 7( siedem) kart paliwowych.


Data archiwizacji: 2015-06-30 08:50:33

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 49850-2015 paliwo.html pobierz [5 kB]
2015-03-09 14:51:19
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszenie paliwo.jpg pobierz [209 kB]
2015-02-24 12:14:53
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 29398-2015 paliwo.html pobierz [12 kB]
2015-02-10 12:33:27
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 2 SCAN3780_000.pdf pobierz [640 kB]
2015-02-16 14:48:54
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 paliwo.pdf pobierz [6740 kB]
2015-02-10 12:33:36
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia SCAN3782_000.pdf pobierz [1028 kB]
2015-02-16 14:49:01

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl