Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-10-28 10:00:27

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-04/20
Rodzaj zamówienia: Usługi
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu oraz członków ich rodzin.

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-03/20
Rodzaj zamówienia: Dostawy
"Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Opery Śląskiej w Bytomiu" z podziałem na cztery części.

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/20
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowegoOpera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl