Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2020-08-13 22:30:16

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/20
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowegoOpera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl