Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2021-10-28 10:26:03

Archiwum ogłoszeń

Zapytanie ofertowe
Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-02/20
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektów Opery Śląskiej w Bytomiu zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 21-23 oraz ul. Łagiewnickiej 11
Data archiwizacji: 2020-10-08 16:40:00

Zapytanie ofertowe
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: BK-02/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych foteli biurowych oraz biurek z regulacją wysokości.
Data archiwizacji: 2020-06-17 09:40:43

Zapytanie ofertowe
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: BK-01/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
„Dostawa wraz z montażem krzeseł specjalistycznych dla muzyków orkiestry, chóru oraz dyrygenta stanowiących wyposażenie stanowisk pracy Opery Śląskiej”.
Data archiwizacji: 2020-06-17 09:40:43

Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/19
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Opery Śląskiej w Bytomiu
Data archiwizacji: 2019-10-23 11:30:14

Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-02/18
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektów Opery Śląskiej w Bytomiu zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 21-23 oraz ul. Łagiewnickiej 11
Data archiwizacji: 2018-10-29 11:06:00

Przetarg nieograniczony
Zamówienie z wolnej ręki
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-02/17
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektów Opery Śląskiej w Bytomiu zlokalizowanych przy ul. Moniuszki 21-23 oraz ul. Łagiewnickiej 11

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Zamówienie nr: GK-3811-01/17
Rodzaj zamówienia: Usługi
Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu oraz członków ich rodzin
Data archiwizacji: 2017-08-28 16:06:39Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl