Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-04-15 07:46:14

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2014-01-01

Deklaracja dostępności

Opera Śląska w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Opery Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 oraz zaktualizowano w dniu 2021-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ze strony BIP można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

 

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu -> Widok -> Rozmiar tekstu

Firefox: Menu -> Widok -> Powiększenie (Ctrl++)

Opera: Menu -> Widok -> Powiększenie

 

Zgodność ze standardami W3C

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)

Strona spełnia poziom zgodności Podwójne-A.

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności z wyżej wymienionymi standardami będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na nasz adres mailowy.

 

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. Wersja do druku jest przygotowana w oparciu o tzw. czcionkę szeryfową (Times New Roman), która ułatwia czytanie materiałów drukowanych. Dodatkowo wersja do druku nie posiada zbędnych elementów graficznych, jak nagłówek lub stopka strony, menu itp. Pozwala to na oszczędność kosztów druku.

 

Technologia

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

 

Wersja na urządzenia mobilne

Strony BIP w ramach platformy bip-slaskie.pl są również dostępne w wersji na urządzenia mobilne.
Pod adresem https://m.bip-slaskie.pl/osbyt znajduje się strona pozwalająca na wygodną nawigację i przeglądanie na smartfonach i tabletach.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Opery Śląskiej jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są:

1) Duża scena, ul. Moniuszki 21-23 Bytom - parter,

2) Sala Koncertowa im. Adama Didura - dojazd windą.

Opera Śląska dysponuje dwoma miejscami na widowni (dot. Dużej sceny) przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach). Opera Śląska prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widza na minimum 7 dni przed wydarzeniem. Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali jest ograniczona. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Opera Śląska zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia. Bileterzy doradzą, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca.

Opera Śląska dysponuje miejscami na widowni (dot. Sali koncertowej im. Adama Didura) przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach).

W Operze Śląskiej znajduje się winda i toaleta (na parterze) przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Osoby korzystające z psa asystującego mają zapewniony dostęp do budynku po wcześniejszym okazaniu certyfikatu.

Parking - dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się po przeciwnej stronie ulicy.

W przypadku ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami zapewnione są m.in.:

1) pomoc ze strony bileterów oraz pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu,

2) oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Dziewięcka, e-mail: kdziewiecka@opera-slaska.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 396 68 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Opera Śląska w Bytomiu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Opera Śląska w Bytomiu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Opera Śląska w Bytomiu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Opera Śląska w Bytomiu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf [63 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:12:44
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Dagmara Juszczyszyn 2024-03-28 10:13:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2021-01-29
Rejestr zmian dokumentu

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl