Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Opera Śląska

Czas wygenerowania treści 2024-04-15 09:11:37

Dane osobowe

Data dokumentu: 2018-05-24

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21 -23, 41-902 Bytom, reprezentowanym przez Dyrektora - Łukasza Goika.

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 41 - 902 Bytom jest Przemysław Wolski, email: iodo@opera-slaska.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia  działalności statutowej Opery Śląskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.

Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie lub uzna Pani/Pan, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest obowiązkowe.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe  będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.


OPERA ŚLĄSKA
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Redaktor BIP Dagmara Juszczyszyn 2020-02-14 17:48:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2018-05-24
Rejestr zmian dokumentu

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21/23   41-902 Bytom
tel.: +48 32 396 68 03
fax.: +48 32 281 43 35
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl