Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 17:18:38

Menu główne


Ogłoszenie o zamówieniu społecznym

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.6.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: nie dotyczy

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta Świętochłowice oraz poza jego granicami w czasie trwania roku szkolnego 2022/2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.) zwanej dalej „ustawą”.

Identyfikator postepowania z ezamówienia: ocds-148610-21f53234-eaff-11ec-9a86-f6f4c648a056  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu SWZ.pdf pobierz [6935 kB]
2022-06-14 11:02:44
zobacz szczegóły Unieważnienie postępowania SKM_C30822070110410.pdf pobierz [51 kB]
2022-07-01 11:07:58
zobacz szczegóły Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pobierz [117 kB]
2022-06-20 13:54:10
zobacz szczegóły ZAŁ.9 wzór umowy ochrona danych ZAŁ.9 wzór umowy ochrona danych.pdf pobierz [979 kB]
2022-06-14 10:54:49
zobacz szczegóły ZAŁ.8 wzór umowy cz. 2 ZAŁ.8 wzór umowy cz. 2.pdf pobierz [1898 kB]
2022-06-14 10:54:37
zobacz szczegóły ZAŁ.7 wzór umowy cz. 1 ZAŁ.7 wzór umowy cz. 1.pdf pobierz [1674 kB]
2022-06-14 10:54:26
zobacz szczegóły ZAŁ.6 wykaz narzedzi ZAŁ.6 wykaz narzedzi.pdf pobierz [208 kB]
2022-06-14 10:54:14
zobacz szczegóły ZAŁ.5 wykaz osób ZAŁ.5 wykaz osób.pdf pobierz [253 kB]
2022-06-14 10:54:03
zobacz szczegóły ZAŁ.4 wykaz usług ZAŁ.4 wykaz usług.pdf pobierz [137 kB]
2022-06-14 10:53:51
zobacz szczegóły ZAŁ.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ZAŁ.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pobierz [180 kB]
2022-06-14 10:53:35
zobacz szczegóły ZAŁ.2 oświadczenie o spełnieniu warunków ZAŁ.2 oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf pobierz [151 kB]
2022-06-14 10:53:05
zobacz szczegóły ZAŁ.1 formularz ofertowy ZAŁ.1 formularz ofertowy.pdf pobierz [518 kB]
2022-06-14 10:49:38

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl