Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 21:14:44

Menu główne


Przetarg nieograniczony

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.16.1.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Świętochłowice wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja_o_otwarciu_ofert.pdf pobierz [200 kB]
2020-09-11 08:41:27
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie_o_wyb_najk_oferty.pdf pobierz [365 kB]
2020-09-21 17:02:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_przetargu.pdf pobierz [177 kB]
2020-09-03 22:42:04
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja.pdf pobierz [8732 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły formularz ofertowy zal1_formularz_ofertowy.pdf pobierz [480 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zal2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf pobierz [171 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zal3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.pdf pobierz [123 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wykaz usług zal4_wykaz_uslug.pdf pobierz [272 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wykaz osób zal5_wykaz_osob.pdf pobierz [312 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wykaz narzędzi zal6_wykaz_narzedzi.pdf pobierz [190 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wzór umowy w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Świętochłowice zal7_wzor_umowy.pdf pobierz [1741 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wzór umowy w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza granicami miasta Świętochłowice zal8_wzor_umowy.pdf pobierz [1664 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły informacja o przetwarzaniu danych zal9_infomacja_o_przetwarzaniu_danych.pdf pobierz [535 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wykaz placówek poza granicami miasta Świętochłowice zal1_do_umowy_wykaz_placowek_po_za_granicami.pdf pobierz [211 kB]
2020-09-03 22:16:32
zobacz szczegóły wykaz placówek na terenie miasta Świętochłowice zal1_do_umowy_wykaz_placowek.pdf pobierz [123 kB]
2020-09-03 22:16:32

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl