Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-18 08:44:32

Menu główne


Przetarg nieograniczony

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.5.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta Świętochłowice oraz poza granicami Miasta Świętochłowice w okresie: 1. od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (z pominięciem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020), tj. w ciągu 188 dni kalendarzowych w roku szkolnym 2019/2020 placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych. Należy uwzględnić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający przewiduje organizację dowozu do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych. W przypadku złożenia przez rodziców / opiekunów dodatkowych wniosków o organizację dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczebności uczniów dowożonych do 20 %, tj. dla Części I do 13 osób bez dodatkowych opłat, dla Części II do 5 osób, bez dodatkowych opłat.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty Przewóz uczniów rok 2019-2020.pdf pobierz [396 kB]
2019-09-04 08:40:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 576689-N-2019 z dnia 2019-07-22.pdf pobierz [6584 kB]
2019-07-22 11:06:05
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja istotnych warunkó zamówienia MZO.271.5.2019.pdf pobierz [6588 kB]
2019-07-24 08:04:33
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf pobierz [939 kB]
2019-07-22 11:07:52
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf pobierz [145 kB]
2019-07-22 11:07:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pobierz [104 kB]
2019-07-22 11:07:35
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - Wykaz usług Załącznik nr 5 - Wykaz usług.pdf pobierz [172 kB]
2019-07-22 11:07:28
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 - Wykaz osób Załącznik nr 6 - Wykaz osób.pdf pobierz [232 kB]
2019-07-22 11:07:21
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi.pdf pobierz [123 kB]
2019-07-22 11:07:13
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - UMOWA w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych na terenie miasta Załącznik nr 8 - UMOWA w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych na terenie miasta.pdf pobierz [1749 kB]
2019-07-22 11:07:03
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - UMOWA w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych poza granicami miasta Załącznik nr 9 - UMOWA w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych poza granicami miasta pobierz [1751 kB]
2019-07-22 11:06:56
zobacz szczegóły Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne.pdf pobierz [367 kB]
2019-07-22 11:06:05

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl