Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 20:44:49

Menu główne


Przetarg nieograniczony

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: 503321-N-2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: nie dotyczy

Dostawa pomocy dydaktycznych dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzedzia TOC

Opis przedmiotu zamówienia:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki: Dostawa pomocy dydaktycznych dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC w projekcie pn.: „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach” w ramach w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pobierz [312 kB]
2019-02-25 07:55:06
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zmienie ogoszenia o zamówieniu.pdf pobierz [38 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana specyfikacji_1.pdf pobierz [321 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły Zestawienie otwartych w dniu 24.01.2019 r. ofert w postępowaniu przetargowym Zestawienie otwartych w dniu 24.01.2019 r. ofert w postępowaniu przetargowym.pdf pobierz [203 kB]
2019-01-24 11:11:13
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dokument bazowy specyfikacja.doc pobierz [993 kB]
2019-01-18 14:02:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu - dokument bazowy ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [137 kB]
2019-01-18 13:57:40
zobacz szczegóły załącznik nr 1 - SOPZ_formularz cenowy załącznik nr 1 - SOPZ_formularz cenowy.xls pobierz [36 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 2 - formularz ofertowy załącznik nr 2  - formularz ofertowy.doc pobierz [786 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 3 - oświadczenie o spełniniu warunków w postępowaniu załącznik nr 3 - oświadczenie o spełniniu warunków w postępowaniu.docx pobierz [724 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx pobierz [725 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 5 - oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej załącznik nr 5 -  oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej.doc pobierz [763 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 6 - wzór umowy załącznik nr 6 - wzór umowy.doc pobierz [792 kB]
2019-01-14 18:27:37
zobacz szczegóły załącznik nr 7 - klauzula informacyjna załącznik nr 7 - klauzula informacyjna.docx pobierz [24 kB]
2019-01-14 18:27:37

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl