Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 19:39:48

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna
Zamówienie nr: L.dz. 1139/6/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót związanych z modernizacją systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach” w ramach: „Rewitalizacji Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej"

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót związanych z modernizacją systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach” w ramach: „Rewitalizacji Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej"  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze oferty.docx pobierz [16 kB]
2020-10-21 09:19:43
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze oferty.docx pobierz [16 kB]
2020-10-02 14:29:00
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert.docx pobierz [14 kB]
2020-09-11 14:05:46
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.html pobierz [80 kB]
2020-08-25 14:58:09
zobacz szczegóły Zmiana terminu składania i otwarcia ofert informacja o zmianie terminu składania ofert..docx pobierz [14 kB]
2020-09-08 13:12:39
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.docx pobierz [44 kB]
2020-08-25 14:58:41
zobacz szczegóły załącznik nr 6l - rysunek IE 401 IE401.pdf pobierz [183 kB]
2020-08-25 15:01:56
zobacz szczegóły załącznik nr 6k - rysunek IE 303 IE303.pdf pobierz [237 kB]
2020-08-25 15:01:50
zobacz szczegóły załącznik nr 6j - rysunek IE 302 IE302.pdf pobierz [184 kB]
2020-08-25 15:01:46
zobacz szczegóły załącznik nr 6i - rysunek IE 301 IE301.pdf pobierz [184 kB]
2020-08-25 15:01:37
zobacz szczegóły załącznik nr 6h - rysunek IE 202 IE202.pdf pobierz [178 kB]
2020-08-25 15:01:31
zobacz szczegóły załącznik nr 6g - rysunek IE 201 IE201.pdf pobierz [176 kB]
2020-08-25 15:01:24
zobacz szczegóły załącznik nr 6f - rysunek IE 105 IE105.pdf pobierz [199 kB]
2020-08-25 15:01:17
zobacz szczegóły załącznik nr 6e - rysunek IE 104 IE104.pdf pobierz [220 kB]
2020-08-25 15:01:10
zobacz szczegóły załącznik nr 6d - rysunek IE 103 IE103.pdf pobierz [255 kB]
2020-08-25 15:01:04
zobacz szczegóły załącznik nr 6c - rysunek IE 102 IE102.pdf pobierz [221 kB]
2020-08-25 15:00:57
zobacz szczegóły załącznik nr 6b - rysunek IE 101 IE101.pdf pobierz [250 kB]
2020-08-25 15:00:50
zobacz szczegóły załącznik nr 6a - rysunek IE 100 IE100.pdf pobierz [4979 kB]
2020-08-25 15:00:45
zobacz szczegóły załącznik nr 5 - opis i spis rysunków OPIS i SPIS RYSUNKÓWv2.pdf pobierz [177 kB]
2020-08-25 15:00:37
zobacz szczegóły załącznik nr 9 - istotne postanowienia umowy Załącznik nr 9.docx pobierz [33 kB]
2020-08-25 15:00:27
zobacz szczegóły załącznik nr 8 - zestawienie materiałów Zestawienie materiału.pdf pobierz [286 kB]
2020-08-25 15:00:23
zobacz szczegóły załącznik nr 7 -STWiORB specyfikacja - SAP.pdf pobierz [168 kB]
2020-08-25 15:00:18
zobacz szczegóły załącznik nr 6u - mapka mapka.pdf pobierz [24957 kB]
2020-08-25 15:00:08
zobacz szczegóły załącznik nr 6t - rysunek IE 702 IE702.pdf pobierz [137 kB]
2020-08-25 15:00:03
zobacz szczegóły załącznik nr 6s - rysunek IE 701 IE701.pdf pobierz [422 kB]
2020-08-25 14:59:58
zobacz szczegóły załącznik nr 6r - rysunek IE 601 IE601.pdf pobierz [962 kB]
2020-08-25 14:59:54
zobacz szczegóły załącznik nr 6p - rysunek IE 501 IE501.pdf pobierz [170 kB]
2020-08-25 14:59:51
zobacz szczegóły załącznik nr 6o - rysunek IE 404 IE404.pdf pobierz [158 kB]
2020-08-25 14:59:46
zobacz szczegóły załącznik nr 6n - rysunek IE 403 IE403.pdf pobierz [165 kB]
2020-08-25 14:59:41
zobacz szczegóły załącznik nr 6m - rysunek IE 402 IE402.pdf pobierz [191 kB]
2020-08-25 14:59:35
zobacz szczegóły załącznik nr 4 - przedmiar robót przedmiar robót.PDF pobierz [194 kB]
2020-08-25 14:59:28
zobacz szczegóły załącznik nr 3 - oświadczenie zał. nr 3.docx pobierz [16 kB]
2020-08-25 14:59:17
zobacz szczegóły załącznik nr 2 - oświadczenie zał. nr 2.docx pobierz [17 kB]
2020-08-25 14:59:10
zobacz szczegóły załącznik nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx pobierz [20 kB]
2020-08-25 14:59:03
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia sprostowanie.docx pobierz [13 kB]
2020-09-09 11:11:13
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi na zapytania.docx pobierz [16 kB]
2020-09-08 13:35:51

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1   43-200 Pszczyna
tel.: +48 (32) 210 30 37
fax.: +48 (32) 449 03 33
NIP: 6380013666 e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
www.zamek-pszczyna.pl