Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 18:17:52

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna
Zamówienie nr: L.dz. 1958/2/6/2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane w zakresie: remont schodów zewnętrznych budynku zamku Muzeum zamkowego w Pszczynie - wejście na taras od strony wschodniej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Roboty budowlane w zakresie: remont schodów zewnętrznych budynku zamku Muzeum zamkowego w Pszczynie - wejście na taras od strony wschodniej.

Naprawa posadowienia stopni, naprawa cokołu i bloków schodów, likwidacja pęknięć oraz właściwe posadowienie stopni na bliku nośnym.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [261 kB]
2020-01-23 15:23:37
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [184 kB]
2019-12-30 13:16:41
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.html pobierz [68 kB]
2019-12-13 10:09:24
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - schody muzeum 2019.docx pobierz [60 kB]
2019-12-13 10:09:57
zobacz szczegóły zał. nr 6 - oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych załącznik RODO.docx pobierz [14 kB]
2019-12-13 10:11:21
zobacz szczegóły zał. nr 5 - istotne postanowienia umowy zał. nr 5.docx pobierz [37 kB]
2019-12-13 10:11:14
zobacz szczegóły zał. nr 4h - rys. PS01 rys PS01.pdf pobierz [5725 kB]
2019-12-13 10:11:09
zobacz szczegóły zał. nr 4g - rys. 05 rys 05.pdf pobierz [156 kB]
2019-12-13 10:11:05
zobacz szczegóły zał. nr 4f - rys. 04 rys 04.pdf pobierz [124 kB]
2019-12-13 10:10:59
zobacz szczegóły zał. nr 4e - rys. 03 rys 03.pdf pobierz [112 kB]
2019-12-13 10:10:51
zobacz szczegóły zał. nr 4d - rys. 02 rys 02.pdf pobierz [475 kB]
2019-12-13 10:10:46
zobacz szczegóły zał. nr 4c - rys. 01 rys 01.pdf pobierz [1073 kB]
2019-12-13 10:10:39
zobacz szczegóły zał. nr 4b - opis techniczny opis techniczny.pdf pobierz [860 kB]
2019-12-13 10:10:34
zobacz szczegóły zał. nr 4a - przedmiar robót 2019 mz schody taras przedm. aktualizacja.pdf pobierz [292 kB]
2019-12-13 10:10:29
zobacz szczegóły zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. nr 3.docx pobierz [17 kB]
2019-12-13 10:10:22
zobacz szczegóły zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ? wzór oświadczenie wykonawcy zał. nr 2.docx pobierz [18 kB]
2019-12-13 10:10:16
zobacz szczegóły zał. nr 1 - formularz ofertowy - wzór zał nr. 1 - formularz ofertowy.docx pobierz [19 kB]
2019-12-13 10:10:09

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1   43-200 Pszczyna
tel.: +48 (32) 210 30 37
fax.: +48 (32) 449 03 33
NIP: 6380013666 e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
www.zamek-pszczyna.pl