Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Czas wygenerowania treści 2022-05-23 06:33:36

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna

Wykonanie schodów zewnętrznych z dziedzińca zamkowego do piwnic.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: roboty wykończeniowe zrealizowanego stanu surowego -wykonanie schodów zewnętrznych z dziedzińca zamkowego do piwnic, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: w szczególności dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem umowy. Uwaga! Roboty nie mogą utrudniać zwiedzania Muzeum.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
2008-06-20 12:25:00
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 1213958243.doc pobierz
2008-06-20 12:37:00
zobacz szczegóły Specyfikacja ogólna cz.2 1213958152.pdf pobierz
2008-06-20 12:35:00
zobacz szczegóły Specyfikacja ogólna cz.1 1213958105.pdf pobierz
2008-06-20 12:35:00
zobacz szczegóły Rys. 6 Okładzina kamienna 1213958050.pdf pobierz
2008-06-20 12:33:00
zobacz szczegóły Rys. 2 Rysunek ogólny 1213958015.pdf pobierz
2008-06-20 12:33:00
zobacz szczegóły Rys. 1 Sytuacja 1213957958.pdf pobierz
2008-06-20 12:31:00
zobacz szczegóły Przedmiar robót 1213957808.pdf pobierz
2008-06-20 12:30:00
zobacz szczegóły Opis techniczny 1213957776.doc pobierz
2008-06-20 12:29:00
zobacz szczegóły Uwagi do projektu 1213957735.doc pobierz
2008-06-20 12:28:00
zobacz szczegóły załącznik nr 3 - oświadczenie 1213957696.doc pobierz
2008-06-20 12:28:00
zobacz szczegóły załącznik nr 2 - projekt umowy 1213957647.doc pobierz
2008-06-20 12:27:00
zobacz szczegóły załącznik nr 1 - formularz ofertowy 1213957615.doc pobierz
2008-06-20 12:26:00
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 1214484064.doc pobierz
2008-06-26 14:40:00

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1   43-200 Pszczyna
tel.: +48 (32) 210 30 37
fax.: +48 (32) 449 03 33
NIP: 6380013666 e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl
www.zamek-pszczyna.pl