Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 17:42:46

Ośrodek kursowy

Data dokumentu: 2023-03-07

Ośrodek kursowy działający przy Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, jest placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku i wypracowaliśmy wysokie standardy organizowanych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Od 2013 roku prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Z naszych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego skorzystało już ponad 5 tysięcy osób. Stale poszerzamy ofertę edukacyjną o nowe propozycje tematyczne, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem m.in. wśród pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, osób pracujących z dziećmi, pracowników oświaty i wszystkich innych osób zainteresowanych kształceniem. Placówka posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

 

OFERTA POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu jako placówka publiczna prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, instytucji pracy, pracodawców dla zawodu:

 

 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej [symbol cyfrowy zawodu 341201]

 

Kwalifikacja: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej [SPO.01]

 

 

 • Opiekunka środowiskowa [symbol cyfrowy zawodu 341204]

 

Kwalifikacja: Świadczenie usług opiekuńczych [SPO.05]

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, podobnie jak kształcenie w szkole jest BEZPŁATNE!

 

Oferujemy również inne odpłatne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w oparciu o kształcenie z zakresu:

 

 

 • Medycyny
 • Psychologii
 • Terapii
 • Nauk społecznych

 

 

Jak działamy?

Naszą dewizą jest profesjonalizm i skuteczność. Pracujemy w oparciu o autorskie programy i najnowsze rozwiązania. Stawiamy na jakość i praktyczne efekty, czego dowodem są stali klienci. Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Istotą oferowanych przez ośrodek form kształcenia jest modelowanie zachowań, nabywanie nowej wiedzy oraz trening konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy. Stosujemy nowoczesne, dynamiczne oraz gwarantujące twórczą atmosferę metody pracy jak:

 

 

 • Ćwiczenia i gry grupowe
 • Zajęcia warsztatowe
 • Studia przypadków i dyskusje
 • Techniki integrujące, odprężające i energetyzujące
 • Techniki twórczego myślenia (jak burza mózgów, technika skojarzeń)
 • Praca z arkuszami roboczymi: kwestionariusze, testy, ankiety diagnostyczne + inne na życzenie klienta

 

 

Ponadto słuchacze uzyskają wiadomości i umiejętności w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach dydaktyczno-naukowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt. Zajęcia organizujemy pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej o dużym dorobku zawodowym, systematycznie doskonalącej swoje umiejętności zawodowe.

Uwaga! Na życzenie klienta organizujemy kształcenie o różnorodnej tematyce zaproponowanej przez zamawiającego.

Po ukończonym kształceniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019r (Dz.U. poz. 652).

Zgłoszenia na wybraną formę kształcenia można dokonać wypełniając odpowiedni druk. Informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem telefonu: 32/292-01-91 wew.20, lub drogą elektroniczną: rckukursy@interia.pl

Należność za kształcenie należy dokonywać na konto Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu pod nr 98 1050 1360 1000 0090 7749 0143.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: sekretarz szkoły Elżbieta Wiśniewska-Motyka 2023-03-07 14:16:06
Ostatnia aktualizacja: starszy referent Magdalena Stankiewicz 2024-02-23 12:50:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Stankiewicz
Dokument podpisano: 2024-02-23
Rejestr zmian dokumentu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Stalowa 9a   41-214 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 292 01 91; 292 01 92
fax.: 292 01 93
NIP: 644-323-98-49 REGON: 278314154
e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
www.medyk-sosnowiec.edu.pl