Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Czas wygenerowania treści 2024-04-15 08:15:49

Klauzula informacyjna

Data dokumentu: 2023-01-31

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu ul. Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Marcin Wowk iod.rckusosnowiec@grupaformat.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań statutowych RCKU

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: statut RCKU; ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani danenie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

5 lat od zakończenia edukacji.

Ma Pana/Pani prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia edukacji w RCKU.

Pana/Pani dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: sekretarz szkoły Elżbieta Wiśniewska-Motyka 2023-01-31 14:41:43
Ostatnia aktualizacja: sekretarz szkoły Elżbieta Wiśniewska-Motyka 2023-01-31 14:48:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Wiśniewska-Motyka
Dokument podpisano: 2023-01-31
Rejestr zmian dokumentu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Stalowa 9a   41-214 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 292 01 91; 292 01 92
fax.: 292 01 93
NIP: 644-323-98-49 REGON: 278314154
e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
www.medyk-sosnowiec.edu.pl