Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-06-24 00:01:34

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Nr.: 1/PW/2013
Data dokumentu: 2013-09-02

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Definicja:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Podstawa prawna

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1242, z późn. zm.).

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, w celu ich ponownego wykorzystywania:

1. Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach:

1) Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji z BIP, jak również o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2) CKZiUWŚ w Katowicach może określić jednak inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas CKZiUWŚ w Katowicach w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

3) CKZiUWŚ w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z dalszego wykorzystywania (w tym przetwarzania i przekształcania) informacji udostępnionej w BIP.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego BIS EB-1.pdf [123 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-11 11:21:02
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2019-11-26 10:07:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2013-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: 48 322 566 100
fax.: 48 322 566 420
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl