Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 17:42:33

Przetarg nieograniczony

Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
ul. Klasztorna 1
47-420 Kużnia Raciborska
Zamówienie nr: MOW1/PN/2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Remont sali ćwiczeń i kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont sali ćwiczeń i kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym


Data archiwizacji: 2021-01-29 09:18:09

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Zawiadomienie umowa (1).doc pobierz [14 kB]
2020-01-24 07:38:32
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze oferty - Pakiet nr 2- strona internetowa.doc pobierz [36 kB]
2019-12-06 17:56:43
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze oferty - Strona internetowa - Pakiet nr 1.doc pobierz [35 kB]
2019-12-06 17:55:20
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.doc pobierz [49 kB]
2019-12-02 17:12:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [798 kB]
2019-11-15 17:53:06
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 SIWZ_14.11.19.doc pobierz [269 kB]
2019-11-15 17:56:31
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 - oświadczenie o wykluczeniu Załącznik nr 6_Oświadczenie o wykluczeniu 14.11.19.doc pobierz [36 kB]
2019-11-15 18:17:17
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - wzór umowy - Pakiet nr 2 Załącznik nr 7_wzór umowy - Pakiet nr 2 - 14.11.19.doc pobierz [210 kB]
2019-11-15 18:15:41
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - wzór umowy - Pakiet nr 1 Załącznik nr 7_wzór umowy - Pakiet nr 1-  14.11.19.doc pobierz [214 kB]
2019-11-15 18:14:14
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5_ informacja o przynależności do grupy kapitałowej 14.11.19.doc pobierz [34 kB]
2019-11-15 18:12:55
zobacz szczegóły Załacznik nr 4 - istotne postanowienia umowy o podwykonastwo Załącznik nr 4_ istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo 14.11.19.doc pobierz [92 kB]
2019-11-15 18:11:46
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - wykaz osób Załącznik nr 3_ wykaz osób 14.11.19.doc pobierz [34 kB]
2019-11-15 18:10:18
zobacz szczegóły Załacznik nr 2 oświadczenie Załącznik nr 2_oświadczenie 14.11.19.doc pobierz [34 kB]
2019-11-15 18:09:21
zobacz szczegóły Załącznik nr 1a - Formularz do oferty - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 1a_ do Formularza OFERTY - wzór zobow. podm. udost. zasoby 14.11.19.doc pobierz [55 kB]
2019-11-15 18:08:15
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 1_formularz ofertowy 14.11.19.doc pobierz [48 kB]
2019-11-15 18:06:33
zobacz szczegóły Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pobierz [758 kB]
2019-11-15 18:02:41
zobacz szczegóły Przedmiar br instalacyjna - pakiet nr 2 Przedmiar_br instalacyjna - Pakiet nr 2.pdf pobierz [204 kB]
2019-11-15 18:01:42
zobacz szczegóły Przedmiar br budowlana - pakiet nr 1 Przedmiar_br budowlana - Pakiet nr 1.pdf pobierz [240 kB]
2019-11-15 17:59:36
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi - 22.11.19(2).docx pobierz [13 kB]
2019-11-22 21:15:11

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1   47-420 Kużnia Raciborska
tel.: +48(32)4191117
fax.: +48(32)4191117
NIP: 639-16-96-321 REGON: 000204790
e-mail: sekretariat@mowkuzniaraciborska.pl
mowkuzniaraciborska.pl