Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 17:17:07

Przetarg nieograniczony

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1
47-420 Kużnia Raciborska
Zamówienie nr: MOW/3/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Remont klatki schodowej i wybranych pomieszczeń MOW w Kuźni Raciborskiej

Opis przedmiotu zamówienia:

Opisane w ogłoszeniu.


brak
Data archiwizacji: 2018-02-28 14:43:54

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania informacja o uniewaznieniu postępowania0001.pdf pobierz [613 kB]
2017-11-29 15:50:45
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert0001.pdf pobierz [414 kB]
2017-11-29 15:49:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [8581 kB]
2017-11-14 15:22:51
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 SIWZ  - 2.11.2017.doc pobierz [304 kB]
2017-11-14 15:24:41
zobacz szczegóły Zał?. nr 10 istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - 2.11.17 Zał. nr 10 istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - 2.11.17.doc pobierz [90 kB]
2017-11-14 15:38:27
zobacz szczegóły Załącznik nr 9- JDZ - 2.11.17 Załącznik nr 9- JDZ - 2.11.17.doc pobierz [33 kB]
2017-11-14 15:37:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa Załącznik nr 8.zip pobierz [4219 kB]
2017-11-14 15:36:22
zobacz szczegóły Załacznik nr 7 - wzór umowy - 2.11.2017 Załącznik nr 7 - Wzór umowy - 2.11.17.doc pobierz [228 kB]
2017-11-14 15:32:46
zobacz szczegóły Załacznik nr 6- 2.11.17 - Oświadczenie o wykluczeniu Załącznik nr 6- 2.11.17 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc pobierz [32 kB]
2017-11-14 15:32:09
zobacz szczegóły Załącznik nr 5- informacja o przynależności do grupy kapitałowej- 2.11.17 Załącznik nr 5- informacja o przynależności do grupy kapitałowej- 2.11.17.doc pobierz
2017-11-14 15:31:28
zobacz szczegóły Załacznik nr 4 - 2.11.2017 - wykaz robót Załacznik nr 4 - 2.11.17 wykaz robót.doc pobierz [35 kB]
2017-11-14 15:29:28
zobacz szczegóły Załacznik nr 3 - 2.11.2017 - wykaz osób Załącznik nr 3 - 2.11.17- wykaz osób.doc pobierz [33 kB]
2017-11-14 15:27:49
zobacz szczegóły Załacznik nr 2 - 2.11.2017 - oświadczenie o speł. war. udz. Załącznik nr 2- 2.11.17- oświadczenie o speł. war. udz.doc pobierz [28 kB]
2017-11-14 15:27:09
zobacz szczegóły Zał. 1a do Formularza OFERTY - wzółr zobow. podm. udost. zasoby Zał. 1a do Formularza OFERTY - wzór zobow. podm. udost. zasoby2.11.17.doc pobierz [52 kB]
2017-11-14 15:26:15
zobacz szczegóły Załacznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 2.11.2017.doc pobierz [47 kB]
2017-11-14 15:25:33

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1   47-420 Kużnia Raciborska
tel.: +48(32)4191117
fax.: +48(32)4191117
NIP: 639-16-96-321 REGON: 000204790
e-mail: sekretariat@mowkuzniaraciborska.pl
mowkuzniaraciborska.pl