Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 16:54:16

Przetarg nieograniczony

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1
47-420 Kużnia Raciborska
Zamówienie nr: MOW/2/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Remont świetlic i wybranych pomieszczeń MOW w Kuźni Raciborskiej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a) dokumentacji projektowej ? załącznik nr 8 do SIWZ

b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze ? załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 


Data archiwizacji: 2017-12-14 12:59:27

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Zawiadomienie umowa - strona internetowa.doc pobierz [25 kB]
2017-09-11 11:42:07
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [281 kB]
2017-08-29 15:01:24
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (2).doc pobierz [44 kB]
2017-08-12 15:38:04
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie (2).pdf pobierz [825 kB]
2017-07-26 16:01:37
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 2 SIWZ  - 21.07.17.doc pobierz [259 kB]
2017-07-26 16:03:02
zobacz szczegóły Załącznik nr 10 - istotne postanowienia umowy o podwykonastwie Zał. nr 10 istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - 21.07.17 (1).doc pobierz [91 kB]
2017-07-26 16:25:34
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 - JDZ Załącznik nr 9- JDZ - 21.07.17.doc pobierz [34 kB]
2017-07-26 16:24:16
zobacz szczegóły Załacznik nr 8 - dokumentacja projektowa Załącznik nr 8.zip pobierz [2468 kB]
2017-07-26 16:23:11
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 - wzór umowy Załącznik nr 7 - Wzór umowy - 21.07.17.doc pobierz [200 kB]
2017-07-26 16:13:13
zobacz szczegóły Załacznik nr 6 - oświadczenie o wykluczeniu Załącznik nr 6- 21.07.17 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc pobierz [32 kB]
2017-07-26 16:12:30
zobacz szczegóły Załącznik nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5- informacja o przynależności do grupy kapitałowej- 21.07.17 (1).doc pobierz [29 kB]
2017-07-26 16:11:30
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - wykaz robót Załacznik nr 4 - 21.07.17 wykaz robót (1).doc pobierz [35 kB]
2017-07-26 16:10:33
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - wykaz osób Załącznik nr 3 - 21.07.17- wykaz osób (1).doc pobierz [34 kB]
2017-07-26 16:09:55
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udz. Załącznik nr 2- 21.07.17- oświadczenie o speł. war. udz (1).doc pobierz [29 kB]
2017-07-26 16:09:19
zobacz szczegóły Załącznik nr 1ą do formularza oferty wzór zobow. podmiotu Zał. 1a do Formularza OFERTY - wzór zobow. podm. udost. zasoby21.07.17.doc pobierz [51 kB]
2017-07-26 16:07:37
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 21.07.2017.doc pobierz [44 kB]
2017-07-26 16:05:32

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1   47-420 Kużnia Raciborska
tel.: +48(32)4191117
fax.: +48(32)4191117
NIP: 639-16-96-321 REGON: 000204790
e-mail: sekretariat@mowkuzniaraciborska.pl
mowkuzniaraciborska.pl