Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 17:27:13

Przetarg nieograniczony

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1
47-420 Kużnia Raciborska
Zamówienie nr: MOW/1/PN/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Osrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Opis przedmiotu zamówienia:

Nadbudowę kondygnacji II piętra nad częścią 2 kondygnacyjną obiektu (część B i C). Cała kondygnacja będzie pełniła funkcję szkoły podstawowej i gimnazjum dla wychowanków ośrodka. Szkoła będzie wydzielona od pozostałych części ośrodka . Lekcje będą odbywały się w 12 osobowych klasach. Zaprojektowano 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz sanitariaty dla uczniów              i pracowników. Ze względów ewakuacji zostanie dobudowana  nowa klatka schodowa, która będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje części niższej oraz nadbudowaną kondygnację dydaktyczną. Przyłącze wodociągowe ? istniejące bez zmian. Przyłącze kanalizacji sanitarnej- ze względu na dobudowę klatki schodowej należy przebudować wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku bezpośrednio do 2 studzienki. Przyłącze energetyczne istniejące.


brak
Data archiwizacji: 2017-08-29 14:59:49

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy Ogłoszenie o zawarciu umowy0001.pdf pobierz [421 kB]
2017-05-19 12:57:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [1470 kB]
2017-05-19 12:53:06
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0001.pdf pobierz [475 kB]
2017-04-11 15:40:58
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (1).doc pobierz [42 kB]
2017-03-27 17:21:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [771 kB]
2017-03-10 20:52:30
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  - 3.03.17 (3).doc pobierz [313 kB]
2017-03-10 21:33:57
zobacz szczegóły Szczegółwa Specyfikacja Techniczna - elektryka Szczegółwa Specyfikacja Techniczna - elektryka.pdf pobierz [159 kB]
2017-03-11 22:47:52
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa zal nr 8 - dokumentacja projektowa.zip pobierz [46409 kB]
2017-03-11 22:42:32
zobacz szczegóły Załącznik nr 9- JDZ - 3.03.17 Załącznik nr 9- JDZ - 3.03.17.doc pobierz [34 kB]
2017-03-11 22:29:15
zobacz szczegóły Załącznik nr 3 - 3.03.17- wykaz osób Załącznik nr 3 - 3.03.17- wykaz osób.doc pobierz [33 kB]
2017-03-11 22:28:11
zobacz szczegóły Załącznik nr 2- 3.03.17- oś?wiadczenie o speł?. war. udz Załącznik nr 2- 3.03.17- oś?wiadczenie o speł?. war. udz.doc pobierz [29 kB]
2017-03-11 22:27:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 3.03.2017 Załącznik nr 1 formularz ofertowy - 3.03.2017.doc pobierz [45 kB]
2017-03-11 22:25:48
zobacz szczegóły Zał?. nr 10 istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - 3.03.17 Zał?. nr 10 istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - 3.03.17.doc pobierz [90 kB]
2017-03-10 21:22:46
zobacz szczegóły Załacznik nr 7 - umowa radca Załacznik  nr 7 - umowa- radca.pdf pobierz [705 kB]
2017-03-10 21:05:09
zobacz szczegóły Załacznik nr 6- 3.03.17 - Oświadczenie o wykluczeniu Załacznik nr 6- 3.03.17 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc pobierz [31 kB]
2017-03-10 21:04:09
zobacz szczegóły Załącznik nr 5- informacja o przynależności do grupy kapitałowej- 3.03.17 Załącznik nr 5- informacja o przynależności do grupy kapitałowej- 3.03.17.doc pobierz [30 kB]
2017-03-10 21:03:31
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 - 3.03.17 wykaz robót (2) Załącznik nr 4 - 3.03.17 wykaz robót (2).doc pobierz [34 kB]
2017-03-10 21:02:43
zobacz szczegóły Zał. 1a do Formularza OFERTY - wzółr zobow. podm. udost. zasoby Zał. 1a do Formularza OFERTY - wzółr zobow. podm. udost. zasoby (1).doc pobierz [51 kB]
2017-03-10 20:59:18

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klasztorna 1   47-420 Kużnia Raciborska
tel.: +48(32)4191117
fax.: +48(32)4191117
NIP: 639-16-96-321 REGON: 000204790
e-mail: sekretariat@mowkuzniaraciborska.pl
mowkuzniaraciborska.pl