Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2021-10-23 12:38:51

Koordynator ds. dostępności

Data dokumentu: 2020-09-24

 

Koordynator ds. dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności

W związku z obowiązkiem nałożonym na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę powierzono Panu Damianowi Kandzia.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  5. Przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
  6. Przedstawienia dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Pan Damian Kandzia

adres do korespondencji: ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn

telefon: 432 285 70 23

e-mail: sekretariat@mowkrupskimlyn.pl

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania ZARZĄDZENIE NR 28 koordynator ds dostępności.docx [15 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-11-09 16:37:46
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-05 08:24:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Beata Mirota
Dokument podpisano: 2020-09-28
Rejestr zmian dokumentu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Krasickiego 4   42-693 Krupski Młyn
tel.: +48(32)2857023
fax.: +48(32)2857028
NIP: 645-001-00-13 REGON: 000202152
e-mail: sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
www.mowkrupskimlyn.pl/