Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 02:21:06

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP.271.2.2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu - Etap II

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza

nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu wraz z rozbudową i budową

wewnętrznych instalacji oraz pracami towarzyszącymi ? Etap II.

W pierwszym etapie został wykonany remont dachu polegający na wykonaniu nowej więźby wraz nowym

pokryciem dachowym, zamontowanie nowych rynien i instalacji odgromowej oraz instalacji antenowej na

dachu.

Natomiast w drugim etapie przewiduje się roboty polegające na zmianie sposobu użytkowania poddasza

nieużytkowego na funkcje użytkowe wraz z instalacjami : sanitarne wod.-kan. i c.o., wentylacja

mechaniczna, hydrantowa, elektryczna.

Poddasze znajduje się w budynku wolnostojącym, murowanym, funkcjonującym jako „Duży Internat”.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego z 1793 roku użytkowanego przez Młodzieżowy

Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu. Budynek pełni funkcję internatu całodobowym zakwaterowaniem dla

młodzieży męskiej, niedostosowanej społecznie, przebywającej w Ośrodku Wychowawczym, budynek jest

zakwalifikowany do PKOB 1130.

Obiekt wraz z całym zespołem pałacowo-parkowym znajduje się pod ochroną konserwatorską.

1) Ogólna charakterystyka robót:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) roboty budowlane,

c) posadzki,

d) wymiana stolarki i roboty towarzyszące,

e) roboty malarskie i okładziny,

f) instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,

g) instalacja wentylacji mechanicznej i instalacji hydrantowej,

h) instalacja elektryczna: wewnętrzna, linia zasilająca oraz rozdzielni, instalacja SAP i oddymiania.


Data archiwizacji: 2022-11-29 16:12:00

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pobierz [67 kB]
2022-07-07 12:46:25
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorystniejszej oferty.pdf pobierz [952 kB]
2022-06-28 12:30:39
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [534 kB]
2022-06-20 12:16:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 08da4485-6539-05ec-bf84-28000c664ee7 (9).pdf pobierz [134 kB]
2022-06-03 13:27:19
zobacz szczegóły zał. nr 15.1 specyfikacja tech.SAP Nr: 6 zał. nr 15.1 Specyfikacja SAP.pdf pobierz [146 kB]
2022-06-03 14:25:45
zobacz szczegóły zał. nr 15 specyfikacja tech. el-odgr Nr: 5 zał. nr 15 pecyfikacja EL-ODGR.pdf pobierz [249 kB]
2022-06-03 14:24:47
zobacz szczegóły zal. nr 14 specyfikacja tech-wentylacja Nr: 4 zał . nr 14specyfikacja went..pdf pobierz [144 kB]
2022-06-03 14:23:28
zobacz szczegóły zał. nr 13 specyfikacja tech. wod-kan Nr: 3 załącznik nr 13 specyfikacja wk.co..pdf pobierz [144 kB]
2022-06-03 14:22:14
zobacz szczegóły zał. nr 12 specyfikacja technicza Nr: 2 zał. nr 12  Specyfikacja techniczna. bud.pdf pobierz [372 kB]
2022-06-03 14:21:08
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr: 1 SWZ.pdf pobierz [22206 kB]
2022-06-03 14:19:41
zobacz szczegóły Informacja o kwocie na sfinasowanie zadania Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zadania.pdf pobierz [476 kB]
2022-06-20 09:13:20
zobacz szczegóły zal. nr 21 poz.WUOZ załącznik nr 21 pozow. WUOZ.pdf pobierz [451 kB]
2022-06-03 14:32:10
zobacz szczegóły zał. nr 21 poz.WUOZ 2022-06-03 14:18:00
zobacz szczegóły zal. nr 20 poz. na bud. zał. nr 20 poz. na bud..pdf pobierz [402 kB]
2022-06-03 14:17:33
zobacz szczegóły zał. nr 19 projekt ins.elekt. zał. nr  19 pb MOW Jaworze.pdf pobierz [215 kB]
2022-06-03 14:15:47
zobacz szczegóły załącznik nr 18 projekt ins.hyd i mech Zał nr 18 poddasze internat duży inst. hydrantowa i wentyl.pdf pobierz [57 kB]
2022-06-03 14:14:34
zobacz szczegóły zał. nr 17 projekt wod-kan zał. nr 17 Jaworze MOW poddasze internat duży opisc.o. wod. kan. 11.201.pdf pobierz [59 kB]
2022-06-03 14:13:29
zobacz szczegóły zal. nr 16.7 remont dachu rys. zał. nr 16.7  Remont dachu.rys..pdf pobierz [410 kB]
2022-06-03 14:12:47
zobacz szczegóły zal. nr 11.6 E-7 zał nr 11.6 E-07.pdf pobierz [54 kB]
2022-06-03 14:11:58
zobacz szczegóły zał. nr 16.6 remont dachu rys. zał. nr  16.6 Remont dachu.rys..pdf pobierz [401 kB]
2022-06-03 14:10:44
zobacz szczegóły zał. nr 16.5 remont dachu rys. zał nr 16.5. Remont dachu rys..pdf pobierz [500 kB]
2022-06-03 14:09:55
zobacz szczegóły zał. nr 16.4 remont dachu rys zał. nr 16.4. Remont dachu.rys..pdf pobierz [324 kB]
2022-06-03 14:09:17
zobacz szczegóły zał. nr 16.3 remont dachu rys. zał. nr 16.3  Remont dachu.rys..pdf pobierz [1649 kB]
2022-06-03 14:08:05
zobacz szczegóły zał. nr 16.2 remont dachu rys. zał. nr 16.2 Remont dachu.rys.pdf pobierz [470 kB]
2022-06-03 14:01:06
zobacz szczegóły zał. nr 16.1 remont dachu rys zał. 16.1 Remont dachu.rys..pdf pobierz [408 kB]
2022-06-03 14:00:02
zobacz szczegóły zał. nr 16 projekt remontu dachu zał. nr 16 REMONT DACHU_OPIS.pdf pobierz [717 kB]
2022-06-03 13:59:29
zobacz szczegóły zał. nr 11.5., E-06 zał. nr 11.5 E-06.pdf pobierz [180 kB]
2022-06-03 13:58:53
zobacz szczegóły zał. nr 11.4 EO4, E-05 zał. nr 11. 4.E04, E05.pdf pobierz [327 kB]
2022-06-03 13:58:12
zobacz szczegóły zał. nr 11.3 E-03 zał. nr 11.3 E-03.pdf pobierz [160 kB]
2022-06-03 13:57:28
zobacz szczegóły zal. nr 11.2 E-02 zał 11.2. E-02.pdf pobierz [128 kB]
2022-06-03 13:56:42
zobacz szczegóły zal. nr 11.1 E-01 zał. 11.1 E-01.pdf pobierz [152 kB]
2022-06-03 13:56:04
zobacz szczegóły zał. nr 9.8 rzut poddasza c.o. zał. nr 9.8 rzut poddasza c.o..pdf pobierz [73 kB]
2022-06-03 13:54:14
zobacz szczegóły zał. nr 9.9 rzut parteru c.o. zał. nr 9.9 rzut parteru c.o..pdf pobierz [69 kB]
2022-06-03 13:53:18
zobacz szczegóły zał. nr 10.6 rzut poddasza wod-kan zał. nr 10.6 rzut poddasza wod. kan..pdf pobierz [77 kB]
2022-06-03 13:51:56
zobacz szczegóły zał. nr 11 przedmiar robót inst. elektryczna zał. nr 11.Przedmiar robót MOW Jaworze2022.pdf pobierz [313 kB]
2022-06-03 13:49:58
zobacz szczegóły zał. nr 10.5 rzut poddasza wntylacja zał. nr 10. 5 rzut poddasza wentylacja.pdf pobierz [77 kB]
2022-06-03 13:48:18
zobacz szczegóły zal. nr 10.4 rzut piwnic wod-kan zał. nr 10. 4rzut piwnic wod. kan.pdf pobierz [58 kB]
2022-06-03 13:47:42
zobacz szczegóły zal. nr 10.3 rzut I piętra wod-kan zał. nr 10.3 rzut I piętra wod_ kan.pdf pobierz [73 kB]
2022-06-03 13:47:12
zobacz szczegóły zał. nr 10.2 rozwinięcie inst.hydrantowej zał. 10.2 rozwinięcie inst. hydrantowej.pdf pobierz [41 kB]
2022-06-03 13:46:37
zobacz szczegóły zał. nr 10.1 przekroj instalacji zał. nr 10.1 przekrój wentylacja.pdf pobierz [40 kB]
2022-06-03 13:46:08
zobacz szczegóły zal. nr 10 przedmiar robot wen-hydr zał. 10 przedmiar Went-Hydrant.pdf pobierz [254 kB]
2022-06-03 13:45:34
zobacz szczegóły zał. nr 9.7 rozwinięcie wody socj. zał. nr 9.7rozwinięcie wody socjalnej.pdf pobierz [50 kB]
2022-06-03 13:43:08
zobacz szczegóły zał. nr 9.6 rzut I piętro c.o zal. nr 9. 6 Rzut I piętra c.o..pdf pobierz [75 kB]
2022-06-03 13:42:20
zobacz szczegóły zał. nr 9.5 rzut piwnic c.o. zał. nr 9. 5. rzut piwnic c.o..pdf pobierz [54 kB]
2022-06-03 13:41:39
zobacz szczegóły zał. nr 9.4 rzut poddasza wod-kan zał. 9. 4 rzut poddasza wod. kan..pdf pobierz [77 kB]
2022-06-03 13:41:09
zobacz szczegóły zał.nr 9.3 rzut I piętra wod-kan zał. nr 9.3 rzut I piętra wod_ kan.pdf pobierz [73 kB]
2022-06-03 13:40:12
zobacz szczegóły zal. nr 9.2 rzut parteru wod-kan zał nr 9.2 rzut parteru wod. kan.pdf pobierz [67 kB]
2022-06-03 13:37:43
zobacz szczegóły zal. nr 9.1 rzut piwnic wod-kan zał. nr 9.1 rzut piwnic wod. kan.pdf pobierz [58 kB]
2022-06-03 13:36:58
zobacz szczegóły zał. nr 9 przedmiar inst.wk.co zał nr 9 Przedmiar inst wk-co.pdf pobierz [262 kB]
2022-06-03 13:36:13
zobacz szczegóły zał. nr 8A przedmiar robót excel zał . nr 8A MOW adaptacja poddasza II etap1.xls pobierz [38 kB]
2022-06-03 13:35:28
zobacz szczegóły zał. nr 8 przedmiar robót zał. nr 8 Przedmiar robót budow..pdf pobierz [157 kB]
2022-06-03 13:35:00
zobacz szczegóły zał. nr 7 - oświad.wyk.wsp.ubieg. zał . nr 7 Oświd. wyk. wsp.. ubie. wsp. o zamów..doc pobierz [34 kB]
2022-06-03 13:33:52
zobacz szczegóły zał. nr 6- wykaz osób zał. nr 6 wykaz osób.doc pobierz [39 kB]
2022-06-03 13:33:18
zobacz szczegóły zał. nr 5 - wykaz robót Zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych.doc pobierz [33 kB]
2022-06-03 13:32:47
zobacz szczegóły zał. nr 4 RODO do umowy załącznik nr 4 do umowy -RODO.docx pobierz [6893 kB]
2022-06-03 13:32:15
zobacz szczegóły zał. nr 4 wzór umowy zał. nr 4 wzór umowy.docx pobierz [52 kB]
2022-06-03 13:31:30
zobacz szczegóły zał. nr 3 zobowiązanie innych podm. Zał. nr 3 - Wzór zobowiązania innych podmiotów.doc pobierz [52 kB]
2022-06-03 13:31:01
zobacz szczegóły zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy.pdf pobierz [1386 kB]
2022-06-03 13:30:21
zobacz szczegóły zał. nr 1a- oświadczenie wykonawcy Zał. nr 1a - Oświadczenie Wykonawcy dotyczą ce wypeł nienia obowiązków informacyjnych RODO.doc pobierz [52 kB]
2022-06-03 14:26:06
zobacz szczegóły zał. nr 1-formularz oferty Zał. 1 - Formularz Oferta.doc pobierz [128 kB]
2022-06-03 13:28:56

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org