Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 15:01:04

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: 342.1.1.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: nie dotyczy

Wykonanie projektów elewacji budynków : małego i dużego internatu oraz uaktualnienie projektu elewacji na budynku szkoły

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektów elewacji budynków: małego i dużego internatu oraz uaktualnienie projektu elewacji budynku szkoły.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie projektów elewacji budynków:

a) małego internatu , w projekcie należy uwzględnić wykonanie drenażu i opaski wokół budynku oraz wymian rynien i obróbki blacharskie,

b) dużego internatu należy uwzględnić wymianę częściową rynien i obróbki blacharskie,

c) w projekcie istniejącym budynku szkoły należy uwzględnić i dostosować kolorystykę elewacji do pozostałych budynków,

d) projekty należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6,

e) na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej należy sporządzić przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

f) zaktualizować przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla budynku szkoły.

g) opracowanie programu konserwatorskiego.


Data archiwizacji: 2014-10-22 08:41:54

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-10-22 08:59:29
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KMBT_215_00212.pdf pobierz [674 kB]
2014-10-22 09:03:48
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie ofertowe.doc.docx pobierz [19 kB]
2014-10-10 10:21:46
zobacz szczegóły oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy. doc.docx pobierz [14 kB]
2014-10-10 10:24:53
zobacz szczegóły wzór umowy umowa o wykonanie usługi-wzór.doc.docx pobierz [19 kB]
2014-10-10 10:23:39
zobacz szczegóły formularz oferty formularz oferty.doc.docx pobierz [17 kB]
2014-10-10 10:22:56

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org