Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 01:15:19

Archiwum ogłoszeń

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP.271.2.2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu - Etap II
Data archiwizacji: 2022-11-29 16:12:00

Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP.271.1.2022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu - Etap II
Data archiwizacji: 2022-11-29 16:12:00

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: 342.1.2.2014
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont dachu na budynku szkoły
Data archiwizacji: 2014-10-27 13:32:16

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: 342.1.1.2014
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie projektów elewacji budynków : małego i dużego internatu oraz uaktualnienie projektu elewacji na budynku szkoły
Data archiwizacji: 2014-10-22 08:41:54

Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Przetarg na dostawę żywności w roku 2014
Data archiwizacji: 2014-09-01 10:59:24

Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Roboty remontowe i renowacyjne w budynku szkoły
Data archiwizacji: 2014-09-01 10:59:24

Zamówienie z wolnej ręki
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -Roboty budowlane Etap III

Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Przetarg nieograniczony na Wycinkę drzew i zakrzaczeń, prac pielęgnacyjnych drzewostanu oraz nasadzeń zieleni
Data archiwizacji: 2014-09-01 10:59:24

Przetarg nieograniczony
Zamówienie z wolnej ręki
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Roboty dodatkowe Etap II dla zadania "Przebudowa budynku"Zamek w Jaworzu po pożarze"
Data archiwizacji: 2014-09-01 10:59:24Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org