Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2022-12-09 14:37:34

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP.342.3.2014
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn."Remont nawierzchni placu przed budynkiem szkoły"

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze
dostawa samochodu osobowegoMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org