Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 18:43:11

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Nr.: Rodpb-2021
Data dokumentu: 2021-03-19

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip-slaskie.pl/mowjaw

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

  Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona spełnia poziom zgodności "Podwójne-A".

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści ograniczone:

 • niektóre funkcje na stronie działają za pomocą skrótów klawiszowych np powiększenie "ctrl +" pomniejszenie "ctrl -"
 • podwyższony kontrast działa za pomocą skrótów klawiszowych (lewy shift+alt+print screen)
 • część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2014-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wersja na urządzenia mobilne

Strona BIP jest również dostępna w wersji na urządzenia mobilne.
Pod adresem http://m.bip-slaskie.pl/mowjaw znajduje się strona pozwalająca na wygodną nawigację i przeglądanie na smartfonach i tabletach.

Dostępność architektoniczna

Do placówki prowadzą dwa wejścia od bramy głównej (ul. Pałacowej) i bramką (od ulicy Kościelnej). Do wejścia prowadzi droga dojazdowa/chodnik. Od strony ulicy Kościelnej schody- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są  ogólnodostępne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W każdym budynku znajduje się dzwonek.  Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie ośrodka.

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.

W instytucji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Sygut.
 • E-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
 • Telefon: 338172172

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
 • Adres: ul. Pałacowa 1
  43-384 Jaworze
 • E-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
 • Telefon: 338172172

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności 2021.pdf [741 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:12:44
Ostatnia aktualizacja: Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Krzysztof Biernacki 2021-03-19 13:13:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2014-01-01
Rejestr zmian dokumentu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1   43-384 Jaworze
tel.: +480338172172; +480338172173
fax.: +480338172172
e-mail: sekretariat@mowjaworze.pl
mowjaworze.edupage.org